Hymer Center stödjer återuppbyggnaden på Filippinerna

Katastrofen på Filippinerna har vid det här laget inte lämnat någon oberörd. Inte oss heller. Vi stödjer sedan tidigare Barnmissionen med deras arbete att hjälpa barn runt om i världen. Ett av alla projekt var att bygga bla en skola och ett barnhem i staden Tacloban på Filippinerna, som nu dessvärre totalförstörts efter tyfonens frammarsch.

HYMER Center har, efter personlig kontakt med Barnmissionens missionschef Bo Wallenberg, bestämt sig för att vara med och bekosta återuppbyggnaden av skola och barnhem.

Filippinerna själva vädjar efter hjälp att återuppbygga skolorna i första hand. Eftersom utbildning är vägen ut ur fattigdom, menar de. Utan skolor kommer barnen för alltid att vara fattiga.

Se Bo Wallenberg på plats i staden Tacloban nedan, där han försöker beskriva situationen för alla drabbade i staden.